Các hăng bay ưa nói "Chúc Bạn Có 1 Chuyến Bay Tốt Đẹp"... Nhưng chúng ta có bao đâu!
Phim Cho Từ Thiện
100% tiền vé bán tại buổi chiếu đầu tiên sẽ dành cho hội từ thiện
A portion of international sales will go to charities in each country
“Tôi nghĩ về làm chuyện từ thiện trong mỗi tuần” Jimmy Quí nói "Chúng ta nên nghĩ về nó mỗi ngày" Jennifer Howell trả lời. Một số bạn bè và khách hàng của Jimmy khuyên rằng "Jimmy, tiền kiếm được từ phim là tiền của bạn. Bạn nên giữ nó. Đừng cho đi" Jimmy trả lời," Vâng, đó là tiền của tôi, chíng v́ vậy tôi có thể cho nó đi dễ dàng hơn nếu đó là tiền của người khác. Là một doanh nhân, tôi đếm từng xu trong chuyện làm ăn, nhưng tôi không đếm bao nhiêu khi tôi cho từ thiện" Như Daniel Phú, đă từng nói," Đó không phải là tận cùng của thế giới nếu một ngày tôi không c̣n tiền. Chúng tôi đến Mỹ với đôi tay trắng, số tiền mà chúng tôi có hôm nay là làm và nhận được từ những người khác" Jimmy tiếp tục "Tôi càng giúp đỡ người khác, th́ t́nh yêu sâu đậm tôi cảm nhận được. Tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. Tôi biết ơn Trời Phật và tất cả những người giúp tôi trong bộ phim nầy, cũng như trong công việc nối mi mắt, và những thứ khác mà tôi đă được thành công"

Sau đây là một số người mà Jimmy Quí và Daniel Phú đă gặp. Họ đă truyền cảm hứng cho Jimmy bằng những tổ chức từ thiện mà họ để thay đổi cuộc sống của những người khác.

Gia đ́nh của Jimmy Quí, Oparah Winfrey, Lynda Resnick, Carole Bayer Sager và Bob Daly, Stacey và Henry Winkler, Sarah và Garry Magness, Christine và Dr. Gabriel Chiu, Jennifer Howell, Kelly Sawyer Patricof, Lisa Heslov, Jeanne Kriser Pritzker, Christina Aguilera, Katy Perry, Dr. Frank Ryan, Anita Mann Kohls, Carrie Ann Anaba, Laura Jones Dunn, Kari Whitman, Jessica Alba, Rachel Zoe, Yolanda Hadid, Bùi Simon, Jennifer Love Hewitt
 

Jimmy Quí and Long Mi Lashes by Daniel Phú Làm Từ Thiện

Tại Hoa Kỳ

“Bonny Ponny” Founder Dr. Frank Ryan (2006-2009) and 2017 Tracey Yassini
Children Mending Hearts”  Founder by Lisa Heslov Since 2010
Foster Care Counts”  Founder by Jeanne Kriser Pritzker since 2013
The Art of Elysium, Heaven” Founder by Jennifer Howell Since 2017
Laura Jones Dunn Charity 2017
Share Inc”  President, Ellen Feder since 2017
1st time USA Charity for Alan Page Program, Nursing home and Phillips Community Minneapolis, Minnesota
 
 

Tại Việt-Nam

Từ năm 2001, Bác Sỹ John Blecher và gia đ́nh ông cùng Jimmy Quí thăm viếng và du lịch ở Việt-Nam rồi cũng cho đồ ăn khô, gạo, tiền, sách vở cho người nghèo, người cao niên và học sinh nghèo