Cc hng bay ưa ni "Chc Bạn C 1 Chuyến Bay Tốt Đẹp"... Nhưng chng ta c bao đu!
Clip giới thiệu phim