Cc hng bay ưa ni "Chc Bạn C 1 Chuyến Bay Tốt Đẹp"... Nhưng chng ta c bao đu!
Gallery
Đon lm phim
 
Cảnh Hậu Trường
 
Một số cảnh trong phim
 
Ba Phim